Gospelhistoria

1700-talets slavar skapade gospel

Gospel, som betyder Evangelium, som betyder Glatt Budskap, kan härledas direkt till USA på 1700-talet. Som arbetskraft på bl.a. de stora bomullsfälten i söder hämtade man slavar från Afrika. Under de runt 200 år man använde slavar ryckte man ca. 4 milj. människor från sina rötter, sina vänner och sin familj. De förbjöds utöva sin musik och sina riter, och plantageägarna hade inga problem med att separera familjer. Livet för slavarna var ett helvete med förbud och restriktioner men inga rättigheter.

lightcottonfield

De vita i landet hade som mål att omvända alla slavar till kristna – man kände att man ville göra dem en god gärning. Det man inte räknat med var att budskapet skulle tala så direkt till slavarna.

Budskapet om en bättre värld, en bättre tid och ett evigt liv efter döden gjorde att afrikanerna fick nytt hopp och mod. De hade tvingats lära sig de vitas kristna sånger, men på fälten och på rummen efter arbetet uppstod nya sånger; de kristna texterna och budskapen sattes till afrikans musik och rytm. Spirituals (det som senare skulle komma att kallas Negro Spirituals) hade uppstått.

Negro Spirituals för att underlätta arbetet

Livet på bomullsfälten var ingen dans på rosor. Från morgon till kväll, i gassande sol liksom ösande regn, arbetade man utan annan lön än lite mat och tak över huvudet. För att underlätta arbetet jobbade man till sång – från början rena afrikanska sånger men sedan till spirituals. Detta var ganska enkla sånger med en tydlig rytm, och de kännetecknas ofta av något som kallas ”Call and Response”. Detta är en sångstil där en försångare leder sången och övriga svarar. Klassiska sånger till denna stil är bl.a.Down by the riversideGo tell it on the mountain och Swing low sweet chariot.

Gospelmusik

Vad som är ganska lätt att se är att denna första typen av afroamerikansk musik, spirituals, utgör de svartas viktigaste musik inom den amerikanska kulturen, och musiken har sen tagits upp av de vita i hela världen på olika sätt. Jazz, blues, soul, rock, rap, gospel… alla har de uppkommit ur dessa rötter.

Musikaliskt sett står gospelmusiken närmare jazz än spirituals. Det finns fasta tonskalor, sångerna är komponerade av en enskild person (till skillnad från de improviserade eller traditionella sångerna i spirituals) och oftast finns det med ett ackompanjemang till sångerna.

Som det förut förklarades betyder gospel glatt budskap, och det var detta som började spridas runt om i landet. Efter frihetskrigets slut började man intressera sig mer för de svartas sånger, och små grupper och körer började dyka upp.

Gospelmusikens genombrott

Gospelmusiken spreds sakta genom främst de svarta kyrkorna, men det verkliga genombrottet kom när en man började resa runt och sjunga sina sånger. Han har kommit att kallas ”The father of gospel music” och han hette Thomas A. Dorsey. Han hade redan i unga år spelat piano för en bluessångerska, men han kände efter att tag att han ville byta spår och använda sin talang i Guds tjänst. Han säger själv: ”Rytmen som jag hade från bluesen tog jag med mig till gospelsångerna. Jag var en bluessångare, och det tog jag med mig in i kyrkan”.Dorseys sångstil var nydanande i de svarta kyrkorna. Han kombinerade gospelmusikens glada budskap med bluesens ”dåliga” och kombinationen kom att kallas gospelblues. Han började turnera och sjunga den nya stilens gospel tillsammans med en kör, och trots blandade reaktioner blev turnén en stor succé.

Det fanns under en tid nu flera som anammat den nya musikstilen som blev allt mer spridd. En av de för oss mer kända hette Mahalia Jackson (1911-1972). Hon kom till Chicago som ung, och redan som 21-åring var hon leadsinger i en av de större körerna. Trots att Mahalia sjöng blues som ingen annan valde hon att sjunga med gospeltext eftersom dessa innehöll mer hopp än hon någonsin kunde finna i en blues.

Gospel idag

Det som idag finns av gospelmusik är inte lätt att förklara. Liksom all annan musik har det sprungit fram nya grenar och nya experiment som slagit olika väl ut. Gospelmusik är ju en musik i glädje, och denna yttrar sig på olika sätt för olika personer.De två stora grenarna man dock kan dela in musikstilen i är Traditional Gospel och Contemporary Gospel. Till den traditionella stilen räknas sånger som Oh happy day (Edwin Hawkins),Soon and very soon och My tribute(Andraé Crouch).

Till de contemporary, som översätts till nutida eller moderna, finns det olika sorter, exempelvis sånger som innehåller rap, olika samplingar och annat som ligger i tiden. I dag finns det många som är kända för att ha tagit hit musiken och spridit den i Sverige. Några namn att nämna:

Cindy Peters

Per-Erik Hallin
(en av de första svenskar att turnera med gospel, har spelat med bl.a. Cindy Peters, Carola och innan dess Elvis)

Maria Nordenback
(involverad i bl.a. Stockholm Gospelkör Festival)

Lasse Axelsson
(involverad i bl.a. Stockholm Gospelkör Festival)

Anki och Magnus Spångberg
(reser runt och leder gospelseminarier, inblandade i Stockholm Gospelkör Festival)

Samuel Ljungblahd
(sjunger gospel så det ryker om det, i alla möjliga och omöjliga sammanhang)

Top